Szukamy pracowników na następujące stanowiska:

  1. Specjalist(k)a do spraw fundraisingu

Główny zakres obowiązków:

Pozyskiwanie funduszy: aktywne poszukiwanie źródeł finansowania, identyfikacja potencjalnych darczyńców indywidualnych, firm, instytucji, które mogą wspierać finansowo Fundację.

Budowanie i utrzymywanie relacji: budowanie trwałych relacji z dotychczasowymi darczyńcami oraz nawiązywanie nowych kontaktów.

Opracowywanie strategii pozyskiwania funduszy: zaangażowanie w opracowywanie długoterminowych strategii pozyskiwania funduszy, uwzględniając zmieniające się trendy na rynku, potrzeby Fundacji oraz profil darczyńców.

Przeprowadzanie zbiórek: budowanie strategii przeprowadzanie zbiórek, dobieranie odpowiednich narzędzi a następnie wdrażanie ich oraz monitorowanie postępów.

Wymagane doświadczenie i kwalifikacje:

Minimum 2 lata  doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w organizacji non-profit, świadomość specyfiki tego sektora i umiejętność dostosowywania strategii do jego potrzeb.

Minimum 2 lata doświadczenia w pracy w sektorze pomocowym na granicy polsko-białoruskiej.

Znajomość technik fundraisingowych oraz umiejętność budowania relacji biznesowych.

Doskonałe umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne.

Wykształcenie lub doświadczenie w pracy artystycznej i twórczej będzie dodatkowym atutem.

Warunki pracy:

Praca w formie hybrydowej (głównie pracować w biurze Fundacji Bezkres, stanowisko może wymagać także podróży służbowych w celu spotkań z darczyńcami, a także pracy zdalnej).

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie podlegać zarządowi Fundacji. Będzie zarządzać zespołem wolontariuszy lub, w razie potrzeby, kolejnymi zatrudnionymi osobami.

Wymiar pracy: ok. 80-120h miesięcznie

Wynagrodzenie: ok. 4000 PLN brutto

  1. Specjalist(k)a ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Główny zakres obowiązków:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zarządzanie zasobami ludzkimi w Fundacji Bezkres. Będzie prowadzić procesy rekrutacyjne, planować i organizować szkolenia oraz dbać o rozwój pracowników oraz wolontariuszy.

Zarządzanie szkoleniami i rozwojem: organizacja i monitorowanie szkoleń oraz procesów rozwoju dla pracowników i wolontariuszy.

Zarządzanie relacjami międzyludzkimi: wspieranie tworzenia pozytywnych relacji między pracownikami i wolontariuszami Fundacji, rozwiązywanie ewentualnych konfliktów i problemów interpersonalnych.

Monitorowanie i analiza efektywności działań: monitorowanie i analizowanie efektywnoścu działań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, wprowadzanie ewentualnych korekt w razie potrzeby.

Wymagane doświadczenie i kwalifikacje:

Minimum 2 lata rok doświadczenia w pracy w dziale zarządzania zasobami ludzkimi.

Minimum 2 lata doświadczenia w pracy w sektorze pomocowym na granicy polsko-białoruskiej.

Umiejętność planowania i organizacji: zdolność do efektywnego planowania i organizacji procesów rekrutacyjnych, szkoleń oraz innych działań związanych z zarządzaniem personelem.

Umiejętności interpersonalne: umiejętności komunikacyjne, rozwiązywania konfliktów oraz budowania pozytywnych relacji między pracownikami i wolontariuszami.

Znajomość przepisów prawa pracy: podstawowa znajomość przepisów prawa pracy, dotyczących zatrudnienia i pracy w organizacji non-profit.

Warunki pracy:

Praca w formie hybrydowej: w biurze Fundacji, zdalnie, a także poza biurem.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie podlegać zarządowi Fundacji.

Będzie zarządzać zespołem wolontariuszy oraz ewentualnie kolejnymi zatrudnionymi osobami.

Wymiar pracy: ok. 80-120h miesięcznie

Wynagrodzenie: ok. 4000 PLN brutto

 

  1. Specjalist(k)a do spraw administracji

Główny zakres obowiązków:

Nadzór i rozliczanie projektów: nadzór nad projektami Fundacji Bezkres oraz ich rozliczanie, prowadzenie dokumentacji projektowej, monitorowanie postępów prac oraz kontrola budżetów.

Zarządzanie dokumentacją: kompleksowe zarządzanie dokumentacją projektową, w tym gromadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentów związanych z projektami Fundacji.

Koordynacja terminowej realizacji projektów: terminowa realizacja projektów, współpracując zarówno z zespołami projektowymi, jak i z partnerami zewnętrznymi.

Wymagane doświadczenie i kwalifikacje:

Minimum 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku administracyjnym w sektorze non-profit.

Minimum 2 lata doświadczenia w pracy w sektorze pomocowym na granicy polsko-białoruskiej.

Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole, umiejętność priorytetyzacji zadań.

Znajomość procedur związanych z rozliczaniem projektów oraz umiejętność obsługi systemów informatycznych wspierających zarządzanie projektami (takich jak np. 2do2).

Warunki pracy:

Praca w biurze: Specjalista do spraw administracji będzie głównie pracować w biurze Fundacji Bezkres, ale może być konieczność pracy zdalnej w zależności od potrzeb projektowych.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie podlegać Radzie Programowej Fundacji.

Będzie zarządzać zespołem wolontariuszy lub w razie potrzeby, kolejnymi zatrudnionymi osobami.

Wymiar pracy: ok. 80-120h miesięcznie

Wynagrodzenie: ok. 4000 PLN brutto

 

  1. Specjalistka do spraw rozwoju organizacji

Główny zakres obowiązków:

Opracowywanie długoterminowych strategii rozwoju organizacji, identyfikacja możliwości rozwoju, analiza trendów oraz wypracowywanie odpowiednich strategii.

Poszukiwanie nowych  partnerstw strategicznych, które mogą wspomóc realizację celów organizacji.

Analiza efektywności działań organizacji, identyfikowanie obszarów do usprawnienia i proponowanie działań naprawczych.

Koordynacja projektów związanych z rozwojem organizacji, współpraca zarówno z zespołami projektowymi, jak i z partnerami zewnętrznymi.

Wymagane doświadczenie i kwalifikacje:

Minimum 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z rozwojem organizacji lub fundraisingiem w sektorze non-profit.

Minimum 2 lata doświadczenia w pracy w sektorze pomocowym na granicy polsko-białoruskiej.

Umiejętność analizy danych, wypracowywania wniosków oraz tworzenia strategii rozwoju organizacji dostosowanych do zmieniających się warunków.

Doskonałe umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne.

Warunki pracy:

Praca w biurze: Specjalistka do spraw rozwoju organizacji będzie głównie pracować w biurze Fundacji Bezkres, ale może być konieczność pracy zdalnej i w terenie w zależności od potrzeb projektowych.

Będzie zarządzać zespołem wolontariuszy lub w razie potrzeby, kolejnymi zatrudnionymi osobami.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie podlegać Radzie Programowej Fundacji.

Wymiar pracy: ok. 80-120h miesięcznie

Wynagrodzenie: ok. 4000 PLN brutto

 

Skip to content