Fundacja Bezkres

Zajmujemy się wspieraniem uchodźczyń i uchodźców na granicy polsko-białoruskiej

Działamy w grupie osób na stałe mieszkających w przygranicznych miejscowościach. Nie znaliśmy się wcześniej, choć wszyscy mieszkamy na Podlasiu. Połączył nas las i chęć pomocy tym, którzy się w nim ukrywają. Wspiera nas kilkanaścioro wolontariuszy. 

Udzielamy pomocy osobom w drodze od początku kryzysu humanitarnego latem 2021 roku. Po wielu miesiącach wspólnej pracy postanowiliśmy założyć Fundację i nazwaliśmy ją Bezkres. Bezkres pomocy, bezkres wyobraźni, bezkres tolerancji, bezkres współczucia, bezkres serdeczności wobec drugiego człowieka.

Nasza Fundacja jest częścią Grupy Granica.

Zajmujemy się przede wszystkim pomocą humanitarną w lesie: dostarczamy wodę, jedzenie, ubrania, leki, a także udzielamy pierwszej pomocy (w naszej grupie jest troje ratowników kpp i studentka pielęgniarstwa). Angażujemy się także w pomoc osobom w drodze, które przekroczyły granicę PL-BY i uległy urazom, w wyniku czego udzielono pomocy medycznej i zostały hospitalizowane, oraz nieletnim, którzy trafiają do placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Do tej pory pomogliśmy kilkuset osobom: niemowlętom, małym dzieciom, kobietom i mężczyznom, osobom starszym, przewlekle chorym, z niepełnosprawnościami. Nasza pomoc zawsze jest bezpłatna.

Nasze działania

Pomoc humanitarna w lesie

Zajmujemy się pomocą humanitarną w lesie: dostarczamy wodę, jedzenie, ubrania, leki, a także udzielamy pierwszej pomocy.

Dzieci z zielonej granicy

Pomagamy dzieciom i młodzieży, którzy znaleźli się w domach dziecka i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa podlaskiego (i nie tylko).

Pomoc w szpitalach​

Wspieramy uchodźczynie i uchodźców w trakcie świadczenia im usług medycznych (na terenie Białegostoku i okolic).

Projekty społeczno-artystyczne

Prowadzimy działalność społeczno-artystyczną na rzecz osób w drodze.

Wsparcie aktywistek i aktywistów

Wsparcie innych aktywistów, działających na granicy polsko-białoruskiej.

Przeciwdziałanie niszczeniu przyrody

Kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej spowodował także ogromnie zniszczenia w podlaskich lasach.

Skip to content