Z radością informujemy, że nasza organizacja otrzymała dofinansowanie od Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM). Dzięki temu mogliśmy znacząco wesprzeć osoby dostarczające pomoc osobom w drodze – pracowników i wolontariuszy organizacji z Grupy Granica, mieszkańców i mieszkanki

Wsparcie obejmowało dostarczenie:

– Odzieży akcyjne: zapewniliśmy niezbędną odzież oraz buty terenowe, które pozwalają na bezpieczne i efektywne przeprowadzanie działań w lesie;

– Sprzętu komunikacyjnego: dzięki nowoczesnym urządzeniom komunikacyjnym nasi pracownicy i wolontariusze mogą sprawniej koordynować swoje działania i utrzymywać stały kontakt w trakcie akcji;

– Sprzętu rejestrującego: nowe urządzenia posłużą wsparciu zespołu komunikacyjnego Grupy Granica;

Jesteśmy niezwykle wdzięczni za to wsparcie, które znacząco podnosi jakość i efektywność naszej pracy. Dzięki temu możemy lepiej odpowiadać na potrzeby osób w drodze oraz sprawnie realizować naszą misje.

Dziękujemy IOM za zaufanie i wsparcie!

Skip to content