Dzieci z zielonej granicy

Dzieci i młodzież, podróżujące bez opieki krewnych i innych osób bliskich, narażone są na szczególne niebezpieczeństwo. Wiele z nich podczas podróży doświadczyło traumy i przemocy, w tym także gwałtów, część jest ofiarami handlu ludźmi, wiele już w kraju pochodzenia było ofiarami traumy związanej z migracją, separacją od rodziny, przemocą lub zaniedbaniem.

W Polsce trafiają do domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, które – niekiedy mimo najszczerszych chęci – nie są przygotowane do opieki nad młodą osobą, nieposługującą się językiem polskim (a jedynie, na przykład, arabskim, somalijskim, farsi czy francuskim), pochodzącą z innego kręgu kulturowego, po doświadczeniu traum wojennych, gwałtów, będących ofiarami handlu ludźmi.

Nasza opieka, prowadzona w ścisłej współpracy z placówkami, w których przebywają nieletnie osoby uchodźcze, polega na zapewnieniu wsparcia psychologicznego, dostępu do odpowiedniej opieki zdrowotnej, poprawę warunków bytowych i edukacyjnych w placówkach, zapewnienie pomocy prawnej, tłumaczeniowej, kontaktu z bliskimi.

Nasze pozostałe działania

Zostań darczyńcą!

Wesprzyj nas!

Można nas także wesprzeć, wpłacając bezpośrednio na konto: 

Fundacja Bezkres
BNP Paribas Bank Polska SA
82 1600 1462 1742 2791 3000 0001

Tytuł wpłaty: działania statutowe

Wpłaty w Euro:
IBAN: PL55160014621742279130000002

Wpłaty w dolarach:
PL28160014621742279130000003

SWIFT: PPABPLPK

Skip to content