Pomoc w szpitalach

Udzielamy pomocy osobom w drodze, które przekroczyły granicę PL-BY i uległy urazom, w wyniku czego udzielono im pomocy medycznej i zostały hospitalizowane, a także nieletnim uchodźczyniom i uchodźcom, umieszczonym w domach dziecka i placówkach opiekuńczo -wychowawczych. W ramach działań współpracujemy z personelem medycznym jednostek w których przebywają osoby z doświadczeniem uchodźczym. Część osób przedostając się do Polski ulega urazom, niejednokrotnie poważnym. Część spada z ogromnej wysokości, co powoduje urazy wysokoenergetyczne. Kończy się to często dramatycznie – złamaniami kończyn, urazami głowy i kręgosłupa, wylewami wewnętrznymi. W najlepszym przypadku trafiają do szpitala, gdzie zazwyczaj dostają odpowiednią opiekę medyczną.

Stan psychiczny i emocjonalny uchodźczyń i uchodźców, którzy nie są w stanie porozumieć się z personelem medycznym jest jednak często bardzo zły. Dzięki naszym działaniom hospitalizowane osoby w drodze są upodmiotowione, mają możliwość nawiązania kontaktu z bliskimi, porozumiewania się w swoim języku, skorzystania z prawa do informacji, z pomocy rzeczowej, prawnej i psychologicznej.

Wspieramy więc uchodźczynie i uchodźców w trakcie świadczenia im usług medycznych (na terenie Białegostoku i okolic). Zapewniamy:

  • dostęp do tłumacza,
  • pomoc w skontaktowaniu się z rodziną,
  • niezbędne środki higieny osobistej, odzież i obuwie,
  • wsparcie psychologiczne,
  • pomoc w kwestiach formalnych i prawnych (pobyt/szpital),
  • wsparcie procesu budowania zaufania między osobą uchodźczą a personelem szpitala.

 Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy
EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz
Regionalny.

Nasze pozostałe działania

Zostań darczyńcą!

Wesprzyj nas!

Można nas także wesprzeć, wpłacając bezpośrednio na konto: 

Fundacja Bezkres
BNP Paribas Bank Polska SA
82 1600 1462 1742 2791 3000 0001

Tytuł wpłaty: działania statutowe

Wpłaty w Euro:
IBAN: PL55160014621742279130000002

Wpłaty w dolarach:
PL28160014621742279130000003

SWIFT: PPABPLPK

Skip to content